Wie zijn wij?
Wat is BizNizWeb?
BizNizWeb is een productie van Holland Business Valuation v.o.f., in mei 2000 opgericht met als doel het exploiteren van websites in de meest ruime zin van het woord.
BizNizWeb richt zich op de 5 fasen van het ondernemerschap (starten, doorstarten, fuseren/splitsen, bedrijfsopvolging en staken).
De doelgroep bestaat uit het Midden en Kleinbedrijf (20-500 medewerkers) en intermediairs betrokken bij bovengenoemde 5 fasen.
We gaan uit van een oud waarschijnlijk Chinees gezegde: Zelfs een lange reis start met een eerste stap.
Wij willen ondernemers helpen met het maken van die eerste stap in het proces van bijvoorbeeld bedrijfsopvolging. Daarna is het aan hen zelf en hun intermediairs (banken, adviseurs etc.) om dat proces voort te zetten.
Wat is het doel van BizNizWeb?
Het creŽren van nieuwe business voor BizNizWeb en voor de strategische partners.
Hoe?
Door partijen in de markt samen te brengen.
Hoe?
Door een platform te bieden waar ondernemers en intermediairs elkaar kunnen ontmoeten.
Hoe?
Door het aanbieden van content (profielen, achtergrond informatie, nieuws, interactieve tools), links (intermediairs, overheid, interessante sites, informatie) en onze eigen professionele visie op business-to-business activiteiten.
  Lees verder