Samen of alleen?

Bij de onderdelen starten en doorstarten wordt uitgegaan van de bestaande verhoudingen in eigendom en leiding. Daarbij staat het voortbestaan van de onderneming en de organisatie van de afzonderlijke bedrijfsactiviteiten centraal.

Wanneer we praten over samenwerken of splitsen, dan doen we dat tegen de achtergrond van een bepaald commercieel doel, bijvoorbeeld het bereiken of behouden van marktaandeel in buitenland of binnenland, het behouden van werkgelegenheid, het garanderen van leveranties of afnames enz. 

Om zulke doelstellingen te bereiken moet soms een aanpassing plaatsvinden van:
de verdeling van de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid;
de verdeling van kosten en/of opbrengsten.

Dit wordt bereikt door middel van aanpassingen in het eigendom, zowel juridisch (beslissen) als economisch (wie betaalt/ontvangt).

Natuurlijk staat het iedereen vrij om eerst een "proefperiode" in te lassen, waarin gekeken wordt of er binnen de betrokken organisaties genoeg wil is om samen te werken, dan wel genoeg kennis en kunde is om zelfstandig verder te gaan.

  lees verder