Links
ABC

accountantsonline.nl 

Het startpunt voor ondernemer, student en accountant (NL)

aex.nl 

Amsterdam Exchanges (Euronext) (NL)

autoriteit-fm.nl

De Autoriteit FinanciŽle Markten inzake fiscale consequenties van financiŽle producten (NL)

bdznijmegen.nl

Bureau Duitse zaken, sociale zekerheid in grensoverschrijdende situaties met Duitsland (NL)

bedrijfsovername.pagina

Onderdeel van startpagina gericht op bedrijfsovername (NL)

belastingdienst.nl

Belastingdienst (NL)

belastingwetenschap.nl

Vereniging voor de Belastingwetenschap, achtergrondinfo over belastingonderwerpen (NL)

belasting-douanemus.nl

Info over het belastingmuseum (NL)

beursplein3.nl

Beursplein3 biedt nieuwkomers op de kapitaalmarkt informatie en handige hulpmiddelen om de weg te vinden op de onderhandse markt voor risicodragend vermogen (NL)

bie.minez.nl

Bureau voor industrieel eigendom. Uitvoerder van de Rijksoctrooiwet en kenniscentrum voor alle industriŽle eigendomsrechten: octrooien, merken, tekeningen en modellen (NL)

bmf.gv.at

Het Oostenrijkse Ministerie van FinanciŽn, onder andere fiscale wetgeving (AT)

bundesfinanzministerium.de

Duitse Ministerie van FinanciŽn, onder andere info over Duitse belastingsysteem (DE)

capital-connection.com

Venture capital links van de Capital Connection (USA)

ccra-adrc.gc.ca

Canadese belastingdienst (CA)

centrumvoorbedrijfsopvolging.com

Stichting Centrum voor Bedrijfsopvolging (CvB) geeft onafhankelijk advies over alle aspecten van bedrijfsopvolging vanuit het belang van de ondernemer (NL)

companyconsulting.nl

Veel informatie voor ondernemers en starters (NL)  

company online.nl

Company Online biedt u accurate gegevens van Nederlandse ondernemingen. De database bevat up-to-date bedrijfsgegevens (bedrijfsnamen, adressen en namen van relevante beslissers binnen een onderneming) (NL)

curatoren.nl

Voortgangsrapportage van faillissementen (NL)

curia.eu.int

Hof van Justitie van de EG, onder andere arresten, reglementen en statuten Hof, handleidingen (EU)

cvbinfo.nl

De stichting Centrum voor Bedrijfsopvolging bereidt de DGA/Ondernemer objectief en onafhankelijk voor op zijn belangrijkste zakelijke beslissing, zijn bedrijfsopvolging (NL)

DEF

denationalefranchisegids.nl

Dť gids voor franchise en samenwerkende ondernemersverbanden met praktische informatie voor ondernemers in spe over franchise, franchise nemer worden en alle 650 formules van Nederland (NL)

dezaak.nl

De Zaak informeert en adviseert kleine en middelgrote ondernemers over onderwerpen als personeel, management, administratie, belastingen, wet- en regelgeving, marketing & communicatie, geldzaken etc. (NL)

deopvolging.nl

Stichting de Opvolging heeft als doel het proces en resultaat van bedrijfsopvolgingen te verbeteren. Dit wordt bereikt door in de verschillende fases van het opvolgingsproces het emotionele deel aandacht en inhoud te geven en professioneel te begeleiden. Stichting de Opvolging helpt ondernemers op het juiste moment te besluiten over opvolging, overname en overdracht. Samen met accountant, financiŽle dienstverleners en derden kunnen we dit ingrijpende multidisciplinaire proces effectief inhoud geven. Bij alle bedrijven, inclusief familiebedrijven. Stichting de Opvolging is een onafhankelijke partij zonder winstoogmerk (NL)

dutchdream.nl

Dutch Dream is een begeleidings-/faciliteringstraject richting bedrijfsopvolging voor hoog opgeleide managers uit het midden- en grootbedrijf  (NL)

definancielebijsluiter.nl

Fiscale spelregels in financiŽle producten (NL)

eerstekamer.nl

Lopende wetsvoorstellen (NL)

eigenbedrijf.pagina

Onderdeel van startpagina gericht op het starten van een eigen bedrijf (NL)

emissies.nl

Deze site houdt u op de hoogte van alle Nederlandse beursintroducties en emissies. Dus beursgangen, nieuwe aandelen, beleggingsfondsen, warrants, converteerbare obligaties, en research naar introducties in het algemeen. Zo hoeft u geen emissie meer te missen! (NL)

estv.admin.ch 

4-talige Zwitserse belastingdienst, fiscale wetgeving op kantonaal en nationaal niveau (CH)

euronext.nl

Bedrijfsinfo over beursgenoteerde ondernemingen (NL)

europa.eu.int

De Europese Unie, onder andere fiscale onderwerpen (EU)

evca.com 

Internationale fiscale aspecten bij venture capital (EU)

evd.nl 

De Economische Voorlichtingsdienst (onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken), informatie over het exporteren naar en het investeren in buitenlandse markten (NL)

expatica.com

Fiscale info voor expats (USA)

faillissement.nl

(Fiscale) info inzake faillissement (NL)

fairmark.com

Algemene info over Amerikaanse heffingen (USA)

fatf-gafi.org 

beleidsinfo inzake voorkoming witwaspraktijken (INT)

fb.nl

Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NL)

fbacademie.nl

Opleidingen van de NFB (NL)

fek.umu.se

Zweedse site met Venture Capital (gerelateerde) links (SE)

fin.gc.ca

Canadese Ministerie van FinanciŽn (CA)

finanzamt.de

Duitse Ministerie van FinanciŽn, info over lokale en nationale heffingen (DE)

fiscaal.nl

Algemene fiscale onderwerpen (NL)

fiscalistenonline.nl

Fiscalistenonline.nl is een initiatief van accountantsonline.nl en zet zich in om informatie te verschaffen over en voor de beroepsgroep van fiscalisten & belastingadviseurs (NL)

floor.nl

Informatie voor managers en voor geinteresseerden in management (NL)

GHI

gemeentebelastingen.rotterdam

Vervang de naam van de gemeente en u krijgt fiscale info over die gemeente (NL)

hbsp.harvard.edu

Site met publicaties van de Harvard Business School (USA)

hmce.gov.uk

De Britse douane, onder andere info over invoerheffingen (UK)

hoovers.com

Info over internationale bedrijven (USA)

ibfd.nl

International Bureau of Fiscal Documentation, onder andere fiscale bibliotheek en fiscale terminologie (NL)

ifa.nl

International Fiscal Association (NL)

impots.gouv.fr 

Franse Ministerie van FinanciŽn, info over het Franse belastingstelsel (FR)

inc.com

De moeder aller ondernemersportals uit de VS. Voortgekomen uit het magazine Inc. (USA)

incometax.gov.je 

Belastingdienst van belastingparadijs Jersey (UK)

inlandrevenue.gov.uk

De Britse belastingdienst, onder andere fiscale wetgeving en internationale fiscale ontwikkelingen (UK)

iras.gov.sg 

De belastingdienst van Singapore (SG)

irs.gov 

Internal Revenue Service, de Amerikaanse belastingdienst over de Amerikaanse belastingheffing (USA)

JKL

justitie.nl

Formele aspecten van het belastingrecht (NL)

klachteninstituut.nl

U kunt bij het klachteninstituut terecht als u een geschil heeft met een verzekeringsmaatschappij en/of assurantietussenpersoon over een verzekeringsovereenkomst (NL)

kmobeurs.be

Onafhankelijk Vlaams overnameplatform voor zowel kleine als middelgrote ondernemingen. Initiatief wordt door banken en intermediairs ondersteund (BE).

kvk.nl

Kamer van Koophandel (NL)

leaseplan.nl

Fiscale regels inzake autolease (NL)

lemaitre.de

Info over Duitse internationale recht (DE)

liechtenstein.li

Belastingparadijs Liechtenstein

lisv.nl

Landelijk instituut sociale verzekeringen  (NL)

livewire.nl

LiveWIRE is een internationaal Shell-project dat innovatief ondernemerschap stimuleert onder jongeren tussen 18 en 35 jaar. LiveWIRE heeft geen winstoogmerk en wordt in Nederland ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken. Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers, voert het project uit in Nederland. (NL)

MNO

managersonline.nl

Tips, tools, trends en trainingen voor managers en professionals (NL)

menscentraal.nl

Community site rondom thema mens centraal, van personeelsbeleid naar personeelsmarketing, van boeien naar binden, van psychologie naar sociologie, van lichaam naar geest. Veel artikelen die ideeŽn aanreiken over de mens in organisaties. Steeds staat de mens (m/v) in de organisatie centraal. Van individu tot bedrijfscultuur, van persoonlijke ontwikkeling tot bedrijfsresultaat. Ruim 30 artikelen, 250 links en veel wetenswaardigheden (NL)

minfin.nl

Ministerie van FinanciŽn (NL)

minfin.nl/domeinen

Domeinen vertegenwoordigt de Staat als eigenaar van gebouwen, gronden, objecten en roerende zaken (NL)

minfin.fgov.be

Belgische Ministerie van FinanciŽn, onder andere fiscale wetgeving (BE)

mkb.nl

MKB Nederland (NL)

mkbidee.nl

MKBidee bevordert het ondernemerschap door ideeŽn van ondernemers en particulieren serieus te nemen, te toetsen, en eventueel tot uitvoering te (laten) brengen (NL)

mkbnet.nl

Site met heel veel informatie voor en over het mkb (NL)

monaco.gouv.mc

Belastingparadijs Monaco (FR)

mundo perdido.nl

Innovatief organisatie-adviesbureau dat bedrijven adviseert en effectief ondersteunt op het terrein van belevingsmarketing, markt- en klantenonderzoek, marketing, communicatie en het projectmanagement (NL) 

nietuitkleden.nl

Legio bedrijven worden te koop aangeboden, zonder dat ze hierop zijn voorbereid.

Vooral de MKB-ers hebben hier grote problemen mee. Gevolg de ondernemer verkoopt zichzelf in plaats van zijn bedrijf. Daar wordt met dit product een halt toegeroepen. De ondernemer krijgt een werkboek in handen waarmee hij zelf een goede opstart kan maken en gericht advies bij zijn bank, accountant of persoonlijk adviseur kan inhuren. Kvk, banken en accountantsorganisaties zien het als de tool van het jaar 2003! (NL)

nob.nl

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, organisatie en opleidingen (NL)

nosjournaal.nl

Nieuws (NL)  

notaris.nl

Koninklijke notariŽle beroepsorganisatie (NL)  

notaristarieven.nl

Alles over het werk van de notaris en zijn tarieven (NL)

nvp.nl

Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NL)

oecd.org 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), onder andere internationale fiscale onderwerpen (INT)

offshore-manual.com 

Info over zogenoemde belastingparadijzen (USA)

ondernemerspeil.nl

Deze website meet elke twee weken feiten en meningen van ondernemers en geeft in ruil daarvoor onderzoeksresultaten aan alle deelnemers retour. De dienst is uitdrukkelijk bedoeld voor ondernemers (NL)

ondernemersvak.nl

Op ondernemersvak kunt u veel informatie vinden en gratis advies krijgen over de meest uiteenlopende zaken op het gebied van ondernemen (NL)

overheid.nl

Fiscale databanken met overheidsinformatie (NL)

PQRS

professionalplanner.nl

Professional Planner is een instrument voor controlling en management informatie (NL)

rabobank.nl

U wilt iets nieuws beginnen. U bent enthousiast en bereid de risico's te nemen die bij het ondernemerschap passen. Dat hoort ook zo. Toch zijn er veel kersverse ondernemers die worden gedwongen vroegtijdig af te haken. Lees de 10 belangrijkste valkuilen en manieren om er niet in te vallen (NL)

rechtspraak.nl

De rechterlijke organisatie van Nederland (NL)

roundtable.nl

Serviceclub Ronde Tafel Nederland is een onderdeel van Round Table International (NL)

schuldenwijzer.nl

Schuldenwijzer geeft informatie over hoe om te gaan met schulden en faillissement, zowel voor ondernemingen als particulieren (NL)

senter.nl

Senter is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van subsidie-, krediet- en fiscale regelingen en programma's op het gebied van technologie, energie, milieu, export en internationale samenwerking (NL)

studentenwerk.nl

Studentenwerk is een combinatie van een vacaturebank en een uitzendbureau dat specialiseerd is in het aanbieden van starterfuncties, bij-banen en stages voor MBO, HBO en WO studenten. Ideaal voor ondernemers die opzoek zijn naar flexibele en hoogopgeleiden krachten (NL)

sociale verzekeringsbank.nl

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is uitvoerder van een aantal regelingen, waaronder de AOW, de kinderbijslag en de ANW voor nabestaanden.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt ervoor dat ruim 4 miljoen mensen het geld krijgen waar ze recht op hebben. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 51 miljard gulden per jaar (NL)

stagehulp.nl

StageHulp is een gratis site speciaal voor studenten die op zoek zijn naar een stage of afstudeeropdracht (NL)

subsidieshop.nl

De subsidieshop geeft u een overzicht van subsidies die voor uw bedrijf of een project relevant kunnen zijn. U vindt hier een totaal aanbod van de ruim 300 subsidies die speciaal gericht zijn op ondernemers. Zowel van Europese, nationale als provinciale overheden (NL)

syntens.nl

Syntens is een innovatienetwerk voor ondernemers, met 15 vestigingen verspreid over Nederland. Syntens adviseert het MKB bij vernieuwing in producten, productieprocessen, bedrijfsvoering en informatie- en communicatietechnologie (NL)

syntens.nl/mek

Profijt van mensenkennis. Een P&O-programma voor mkb-ondernemers (NL)

TUV

tax.gov.gg  

Belastingdienst van belastingparadijs Guernsey

taxation.de

Info over Duitse belastingen (DE)

taxation.ch

Info over Zwitserse belastingen (CH)

taxprophet.com 

Info inzake het Amerikaanse belastingstelsel (USA)

tenonline.org

Site van tussenpersonen en fabrikanten die op zoek zijn naar nieuwe producten om op de markt te zetten (USA)

tripod.co.uk

Cambridge Venture Capital Club, een boeiende site (UK)

tweede-kamer.nl

Info over onder andere fiscale parlementaire stukken (NL)

v-capital.com

The Venture Capital Market Place - zeer uitgebreid (USA)

verhuis.de

Gevolgen van verhuizen naar Duitsland, onder andere met behoud van binnenlandse belastingplicht, als ook de aftrek van hypotheekrente (NL)

vfinance.com

Ongeveer 250 links naar venture capital sites! (USA)

vna-lease.nl

Fiscale regels inzake autolease (NL)

vng.nl

Vereniging Nederlandse Gemeenten (NL)

vno-ncw.nl

Ondernemersverbonden VNO-NCW (NL)

vrom.nl

Milieu-gerelateerde heffingen en regels (NL)

WXYZ

waarderingskamer.nl

Info over uitvoering Wet Onroerende Zaken (NL)

www.zoll-d.de

Duitse douane, onder andere info over invoerheffingen (DE)