Jargon

Incubator

 

Letterlijk broedmachine of couveuse. In dit verband slaat de term op een gebouw waar de risicokapitalist bedrijven huisvest die onder zijn hoede zijn. De beschermelingen krijgen in dit geval niet alleen geld en een dak boven hun hoofd, maar ook ondersteunende diensten, zoals administratieve hulp, technische ondersteuning en management-advies.

Informal investor 

Verstrekker van risicokapitaal, veelal een vermogende particulier.

IPO

Initial Public Offer, ofwel een beursgang. Veel risicokapitalisten streven hiernaar, omdat het een grote som geld kan opleveren.

Limited Partners

Beleggers die hun kapitaal inleggen bij een risicokapitalist. Deze laatste investeert het dan weer in startende bedrijven.

Participatiemaatschappij

Beleggingsmaatschappij die geld steekt in risicovolle, dat wil zeggen (door)startende bedrijven. In tegenstelling tot individuele durf kapitalisten, gaat het hier meestal om bedragen van meer dan een miljoen gulden.
Privat Equity
De aandelen, of het actieve vermogen, van een niet-beursgenoteerd bedrijf.

Lees terug