Jargon

Banken

Verstrekken leningen in allerlei vormen, nemen geen deel in bedrijven.

Business Angel

Letterlijk sponsor of financier. In de wereld van risicokapitaal is een angel iemand die geld steekt in een startend bedrijf.

Buy-out

De aandelen van een bedrijf worden opgekocht door de werknemers of het bedrijf wordt aan een ander bedrijf verkocht. Dit is het uiteindelijke doel van de meeste angels: hier verdienen ze hun geld mee.

Carry/Override

Commissieloon dat een risicokapitalist krijgt doordat hij als belangrijkste partner meedeelt in de waardestijging van een bedrijf.

Fund of funds

Bedrijfskapitaal dat afkomstig is van verschillende investerings- fondsen.

General partner

De belangrijkste partner van een niet-beursgenoteerd bedrijf. In de wereld van het risicokapitaal is dit vaak een angel.

Hurdle

Het minimale rendement dat een niet-beursgenoteerd bedrijf moet maken voordat de belangrijkste partner, in dit geval de risicokapitalist, zijn deel krijgt van de waardestijging.

Lees verder