Hoe werkt het?

We spreken gewoonlijk van bedrijfsopvolging wanneer er een verandering optreedt in de persoon van de eigenaar van een onderneming. Natuurlijk geldt dit ook voor (familie)groepen van eigenaren. Meestal gaat dit gepaard met een belangrijke wisseling van de wacht in de leiding van zo'n bedrijf.

Je kunt deze term eigenlijk niet gebruiken voor de eigendomswisseling van een grote, beursgenoteerde onderneming. Immers, elke dag dat er aandelen worden verhandeld op de beurs, verandert de samenstelling van de groep eigenaren van zo'n bedrijf. Dan zou er sprake zijn van een continue bedrijfsopvolging, ware het niet dat de leiding (de raad van bestuur) geacht wordt langer mee te gaan. Indien er alleen een wijziging in de bedrijfsleiding plaatsvindt, zonder gelijkwaardige gevolgen voor de eigendomsverhoudingen, dan is er waarschijnlijk sprake van iemand die een mooie promotie maakt. Gefeliciteerd ! Maar dat is in dit verhaal alleen van belang in de context van een voorgenomen bedrijfsopvolging in termijnen.

De rechtsvorm van een grote onderneming, te weten de naamloze vennootschap (NV) laten we hier dus voorlopig verder buiten beschouwing. Desalniettemin nodigen wij fusie- en overnamespecialisten die met grote ondernemingen werken, van harte uit, om ons op of via deze site kennis te laten maken met hun werkgebied. Wellicht zijn er vele parallellen te trekken met het midden- en kleinbedrijf (MKB).

  lees verder