Het einde

Bedrijf staken! een hele onderneming

Wanneer een ondernemer zegt dat hij of zij het bedrijf gaat staken, dan kunnen er twee dingen worden bedoeld, namelijk: verkopen of liquideren.

In het eerste geval biedt men de onderneming te koop aan (o.a. gratis via bedrijvenplein op deze website!). PotentiŽle gegadigden zijn in de regel concurrenten en personeel. De verkoop kan geschieden door een overdracht van de bezittingen en schulden van de zaak. De koper is gewoonlijk verplicht het personeel over te nemen. In het geval van de verkoop van een BV of NV, kan men tevens kiezen voor de overdracht van de aandelen in de zaak. In dit geval is er alleen een akte van aandelenoverdracht nodig en automatisch gaan alle rechten en verplichtingen, bezittingen en schulden en personeel mee. De bedrijfsactiviteiten gaan gewoon door, echter onder een nieuwe directeur/eigenaar. Zie verder het onderdeel bedrijfsopvolging.

In het tweede geval, liquidatie van de onderneming, worden de bedrijfsactiviteiten stopgezet. Aan de levensvatbaarheid van de onderneming is een eind gekomen, bijvoorbeeld doordat er geen vraag meer is naar de geleverde producten of diensten. In de liquidatiefase worden alle bezittingen te gelde gemaakt en alle schuldeisers inclusief de belastingdienst en de bedrijfsvereniging afbetaald. Wat resteert, komt toe aan de ex-ondernemer/eigenaar.

  lees verder